U bent hier

Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden

01 mei 2014

Vanaf nu is er een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Dit zogeheten Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Decentrale overheden wordt geadviseerd het TMLO op te nemen in hun referentiearchitectuur en de standaard te implementeren in hun informatiesystemen. In de komende maanden zal voorlichting starten over wat je met het TMLO kunt en hoe het is te gebruiken. Informatie daarover volgt via deze website.

Metadateren

De overheid legt informatie vast over de informatie die zij beheert. Dat noemen we metagegevens of metadata. Metadata zijn gegevens die context, inhoud, structuur en vorm van informatie en het beheer ervan door de tijd heen beschrijven. Met behulp van het TMLO kunnen alle decentrale overheden hun informatie straks op dezelfde manier metadateren. Dat is een belangrijk hulpmiddel om informatieprocessen en –systemen op elkaar te laten aansluiten. Zo wordt gezorgd voor goede vindbaarheid en duurzame toegankelijkheid van de gemetadateerde informatie.

Praktisch handvat

In het document is een hoofdstuk opgenomen dat uitlegt hoe informatieprofessionals aan de slag kunnen gaan met het TMLO in hun eigen organisatie. Dat gebeurt aan de hand van een stappenplan. Sommige organisaties zullen wat betreft metadatering verder zijn dan andere. Hoe ver een organisatie is, kan worden nagegaan aan de hand van een zelfbeoordeling. Zodoende kan worden bepaald welke stappen  gezet moeten worden om de nieuwe standaard te implementeren.

Totstandkoming TMLO

Het TMLO is samengesteld door KING en een groep deskundigen in opdracht van het programma Archief 2020. In de werkgroep waren zowel gemeenten als provincies en waterschappen vertegenwoordigd. De totstandkoming is afgestemd met IPO, UvW en VNG. Het TMLO is een herziene versie (1.1) van het eerder verschenen Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheid, dat is ontwikkeld door de Werkgroep Voorbereiding Implementie e-depot (WVI) van het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra in elke provincie.

Uitnodiging

Het TMLO wordt voorlopig beheerd onder de vlag van het programma Archief 2020. Het programmabureau Archief 2020 roept alle decentrale overheden op het TMLO actief toe te passen binnen de eigen organisatie en hierover ervaringen uit te wisselen binnen de groep Archief 2020 op BREED netwerk. Eind 2014 worden de verzamelde ervaringen gebundeld en uitgewisseld in een workshop waarover komend najaar nadere informatie verschijnt. De bevindingen uit de workshop zullen vervolgens worden gepubliceerd.

Heeft u vragen of opmerkingen over het TMLO dan kunt u die sturen via het contactformulier op deze site.