U bent hier

Pilot e-depot Schiedam en Delft

Aanpak

Decentraal project

Status

Afgerond

Programmalijn

Projectleider

Gerard Vonk (Gemeente Schiedam)

Looptijd

Juli 2015 – juli 2016
De gemeenten Schiedam en Delft doen kennis op over werken met een e-depot. Binnen de e-depot proefopstelling zullen alleen raadsbescheiden worden opgenomen en beschikbaar gesteld. Onder raadsbescheiden worden verstaan de agenda, het verslag, de besluitenlijst en de audiovisuele verslaglegging. Een groeiend aantal Zuid-Hollandse gemeenten haakt aan bij deze pilot. 
 

Resultaten

  • Voorstel voor een metadataprofiel Delft-Schiedam, gebaseerd op het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Dat gebeurt op basis van ED3, ISO 16363 en het onderzoeksrapport  naar de functionaliteit van een e-depot bij decentrale overheden (gemaakt door KING in opdracht van AIDO).
  • Uitgewerkt toetsingskader op basis van ED3, ISO16363 en het onderzoeksrapport van KING.
  • Stappenplan voor aansluiting op een e-depot.
  • Voorstel voor een beleidsplan voor preservering.
  • Voorstel voor een beleidsplan voor de beschikbaarstelling van raadsstukken.
  • Overzicht van de kosten van een e-depot, niet alleen de opslagkosten maar ook de kosten voor organisatie en processen die nodig zijn voor aansluiting op een e-depot.

Beoogde leerdoelen

  • Kennis over hoe het toepassingsprofiel kan worden ingevoerd in gemeentelijke organisaties.
  • Kennis over het opstellen van de genoemde producten.
  • Kennis over het ontwikkelen van een financieel overzicht van de kosten van een e-depot.

Projectteam

Gerard Vonk (projectleider vanuit de gemeente Schiedam). 
 

Toelichting

In eerste instantie doen de gemeenten Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Schiedam mee. Delft vervult de archieffunctie van Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Ook de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Westland willen aansluiten. Een externe leverancier wordt betrokken voor advies en het ter beschikking stellen van een proefomgeving.
 

Gerelateerde projecten